Thông tư 03/2003/tt

     
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được trực thuộc tính của Văn bản. các bạn chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được trực thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời chúng ta Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được ở trong tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại phía trên
Theo dõi hiệu lực thực thi hiện hành Văn bạn dạng 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay cố Văn bản song ngữ

*

CHÍNH PHỦ********CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc********Số: 233/CP-KTTHV/v chương trình Hội chợ, triển lãm xúc tiến yêu đương mạiHà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2003Kính gửi: - bộ Thương mại,- cỗ Công nghiệp,- Bộ nông nghiệp & trồng trọt và phát triển Nông thôn,- cỗ Thủy sảnXét ý kiến đề xuất của Bộ thương mại tại công văn số 677/TM-XTTM ngày 24 mon 02 năm 2003 về câu hỏi tổ chức một vài Hội chợ, triển lãm hàng hoá đa dạng các loại nghành nghề và siêng ngành ở trong, xung quanh nước trong thời hạn 2003, Thủ tướng cơ quan chính phủ có ý kiến như sau:Uỷ quyền bộ trưởng Bộ thương mại dịch vụ trao đổi với các Bộ cai quản sản xuất tương quan để phê để mắt Chương trình Hội chợ, triển lãm và đơn vị chủ trì tổ chức các chương trình.Kinh phí hỗ trợ chương trình được duyệt cho các đơn vị công ty trì thao tác với bộ Tài chủ yếu để xử lý theo qui định hiện hành./.KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Khoan
Văn bạn dạng gốc
(Không gồm nội dung)
1" class="from-control float-right" onchange="javascript: $(`#vb-goc`).attr(`src`, $(this).children(`option:selected`).val())"> Phần $index + 1
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được thuộc tính của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại trên đây
Văn bản tiếng Anh
(Không có nội dung)
*

binhphap.vn .vn
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được ở trong tính của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
binhphap.vn .vn
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi vì chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại đây
binhphap.vn .vn
không có nội dung

0" class="p-1" ng-cloak>
$index + 1
m.News_Subject
Ban hành: m.News_Dates_Date
Hiệu lực: m.News_EffectDate_Date
Tình trạng: m.TinhTrang
Cập nhật: m.Email_SendDate_Date

Ban hành: m.News_Dates_Date
Hiệu lực: m.News_EffectDate_Date
Tình trạng: m.TinhTrang
Cập nhật: m.Email_SendDate_Date
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ xem được thuộc tính
của Văn bản. các bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây
binhphap.vn .vn
không tồn tại nội dung

0" class="p-1" ng-cloak>
$index + 1
m.News_Subject
Ban hành: m.News_Dates_Date
Hiệu lực: m.News_EffectDate_Date
Tình trạng: m.TinhTrang
Cập nhật: m.Email_SendDate_Date

Ban hành: m.News_Dates_Date
Hiệu lực: m.News_EffectDate_Date
Tình trạng: m.TinhTrang
Cập nhật: m.Email_SendDate_Date
chúng ta Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vì chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ xem được nằm trong tính
của Văn bản. bạn chưa xem được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bạn dạng gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
VBModel.Document.News_Subject
binhphap.vn .vn
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên các bạn chỉ coi được thuộc tính
của Văn bản. chúng ta chưa coi được hiệu lực thực thi của Văn bản, Văn phiên bản Liên quan, Văn bạn dạng thay thế, Văn bản gốc, Văn bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời các bạn Đăng ký tài khoản tại trên đây

GENERAL AGREEMENT WHEN USING THE WEBSITE

×
Law Net

Part 1: General provisions

When you use information và services on website Law Net , you accept this Agreement, including any changes thereafter.

nội dung on trang web Law Net is legal documents và legal knowledge. You accept lớn use the service as you accept lớn use the current form và content.WEBSITE Law Net does not arise liability khổng lồ the user when the wrong application of the law occurs.

When you reuse for non-commercial purposes the information from trang web Law Net , it is necessary khổng lồ specify the source: "According to binhphap.vn".

Part 2: Service

Services provided by trang web Law Net include:

Look up documents online không lấy phí Member: không tính tiền look up all documents; Online document lookup Premium members: Look up all documents, see effective date, expiration date, related text, alt text,... Receive newsletters New catalog of documents: không tính phí and Premium members both receive weekly newsletters from website Law Net lớn track changes in the legal document system. support and discuss legal issues: Members will receive preliminary legal tư vấn for problems encountered. Members can discuss legal issues that are happening khổng lồ them. ...

Part 3: Your Responsibilities

When using website Law Net requires you to lớn register a Subscriber Name, Password, & some personal information before use. This information must be accurate, because it directly affects your interests.

When the user wants khổng lồ change the registered information (Subscriber"s name, user name, Email,...), the user must change in the trương mục information section;

You keep your Username và Password confidential. Trang web Law Net will not be responsible in cases where the password is changed due khổng lồ disclosure by the user, or for many people to lớn use together.

Each Subscriber Name is registered for a specific individual or unit. Therefore, website Law Net have limited rights at a time then 1 Personal Subscription Only 1 person can use it. For Business Subscription then the number of users at a time will be registered by you.

Part 4: Limiting Your Rights

Your rights are limited by the following provisions:

do not copy, sell, sublease the right to lớn use, or provide the Username & Password lớn a third buổi tiệc nhỏ for use. it is not allowed khổng lồ use information & data from trang web Law Net to develop (in whole or in part) another storage and tìm kiếm system for commercial purposes, including: sale, rental or commercial form. Other trade.

Part 5: Limitation of Liability of website Law Net

Not responsible for any loss, liability, or damage resulting from your error.

Bạn đang xem: Thông tư 03/2003/tt

Not responsible for any loss, liability, or damage resulting from another website that links directly or indirectly from website Law Net , or the content of such websites.

Not responsible for any claims, damages caused as a result of, or arising out of, in connection with the use or inability lớn use the website Law Net .

In addition lớn the above limits, if there is a legal obligation that website Law Net has to bear and compensate, it will be equal lớn the fee you pay the last time (the last time).

Part 6: Handling violations

trang web Law Net has the right to lớn apply measures lớn handle violations that are allowed by law if you violate the provisions of this General Agreement.

This Agreement is governed by the laws of Vietnam. Any acts giving rise khổng lồ liability and claims in connection with this Agreement shall be settled in the competent People"s Court.

Part 7: Implementation

Notices and disclaimers on the website Law Net are subsequently added lớn the Agreement.

If any provision of this Agreement, as well as subsequent notices & warnings, is unlawful, void and/or unenforceable, then that provision shall be deemed separate from those provisions. Remainder of the Agreement, và without prejudice lớn the validity or enforceability of the remaining provisions.

This Agreement entered into force on October 15, 2015.

Xem thêm: Han Beauty ~ Ancient Chinese Dress Up Han Beauty Flash Game, Han Skin Care Cosmetics


Law Net

Phần 1: lý lẽ chung

Khi người sử dụng sử dụng tin tức và thương mại & dịch vụ trên trang web Law Net là Quý khách đồng ý Thỏa cầu này, kể cả những chuyển đổi về sau.

văn bản trên trang web Law Net là văn bạn dạng pháp chế độ và kỹ năng pháp luật. Quý khách chấp nhận sử dụng dịch vụ thương mại là gật đầu sử dụng vẻ ngoài và ngôn từ hiện tại.WEBSITE Law Net không nảy sinh trách nhiệm pháp luật với người sử dụng khi xảy ra vận dụng quy định sai.

Phần 2: Dịch vụ

các dịch vụ vị WEBSITE Law Net hỗ trợ bao gồm:

Tra cứu văn phiên bản trực tuyến đường Thành viên Free: Miễn chi phí tra cứu toàn bộ văn bản; Tra cứu vãn văn phiên bản trực con đường Thành viên gồm Phí: Tra cứu tất cả văn bản, coi ngày hiệu lực, hết hiệu lực, văn bạn dạng liên quan, văn bản thay thế,... Nhận bản tin hạng mục văn bạn dạng mới: Thành viên miễn phí và Thành viên bao gồm Phí phần nhiều nhận bạn dạng tin tự WEBSITE Law Net mặt hàng tuần nhằm theo dõi sự thay đổi của khối hệ thống văn bạn dạng pháp luật. hỗ trợ và luận bàn các vấn đế pháp lý: các thành viên đang được cung cấp sơ cỗ về pháp ý các vấn đề chạm mặt phải. Thành viên có thể cùng đàm luận các vấn đề pháp lý đang xảy ra với mình. ...

Phần 3: trách nhiệm Quý khách

Khi áp dụng WEBSITE Law Net đòi hỏi Quý khách phải đăng ký Tên mướn Bao, Mật khẩu, và một trong những thông tin cá thể trước khi sử dụng. Các thông tin này phải thiết yếu xác, vị nó ảnh hưởng trực kế tiếp quyền lợi của Quý khách.

Khi muốn chuyển đổi về tin tức đã đk (Tên mướn Bao, người đứng tên sử dụng, Email,...), người tiêu dùng phải biến hóa tại phần tin tức tài khoản;

khách hàng tự bảo mật Tên thuê bao với Mật khẩu. Website Law Net sẽ không còn chịu trách nhiệm trong những trường vừa lòng mật khẩu bị thay đổi do người tiêu dùng làm lộ, hoặc cho không ít người cùng sử dụng chung.

từng Tên mướn Bao được đk cho một cá nhân, đơn vị cụ thể. Bởi vậy, trang web Law Net có quyền lợi chếtại một thời điểm thì 1Thuê bao Cá Nhân chỉ có 1 người được sử dụng. Đối cùng với Thuê bao Doanh nghiệp thì số người sử dụng tại một thời điểm sẽ do quý khách hàng đăng ký.

Phần 4: giới hạn quyền của Quý khách

Quyền của người tiêu dùng bị số lượng giới hạn bởi các quy định dưới đây:

không được sao chép, bán, dịch vụ cho thuê lại quyền sử dụng, hoặc cung cấp Tên thuê bao và Mật khẩu mang lại một mặt thứ tía sử dụng. không được phép sử dụng thông tin, dữ liệu từ website Law Net để cách tân và phát triển thành (toàn bộ hoặc một phần) hệ thống lưu trữ cùng tra cứu vãn khác nhằm mục đích yêu mến mại, bao gồm: bán, cho thuê hoặc hiệ tượng thương mại khác.

Phần 5: Giới hạn trọng trách của website Law Net

Không chịu đựng trách nhiệm về việc mất mát, nhiệm vụ pháp lý, hoặc thiệt sợ hãi nào là hậu quả từ không nên sót của Quý khách.

Không phụ trách trước ngẫu nhiên mất mát, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt sợ hãi nào là kết quả từ một trang web khác có băng thông trực tiếp hoặc con gián tiếp từ bỏ WEBSITE Law Net , hoặc câu chữ những website đó.

Không phụ trách về ngẫu nhiên khiếu nại, thiệt sợ nào do nguyên nhân là kết quả của, hoặc tạo nên do liên quan đến việc áp dụng hoặc ko thể sử dụng WEBSITE Law Net .

Ngòai các giới hạn trên, nếu mở ra một nghĩa vụ pháp lý nào này mà WEBSITE Law Net phải gánh chịu đựng và đền bù thì đang ngang bằng khoản phí người tiêu dùng đóng lần sớm nhất (lần sau cùng).

Phần 6: cách xử trí vi phạm

website Law Net tất cả quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm mà pháp luật có thể chấp nhận được nếu người sử dụng vi phạm các quy định trên Thỏa ước bình thường này.

Thỏa mong này chịu đựng sự kiểm soát và điều chỉnh của quy định Việt Nam. Bất kỳ hành vi nào làm phát sinh nhiệm vụ và khiếu nại liên quan đến Thỏa cầu này vẫn được giải quyết tại tandtc Nhân dân có thẩm quyền.

Phần 7: Thực hiện

Các thông tin và đề xuất trên trang web Law Net trong tương lai là thành phần bổ sung mang lại Thỏa ước.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa mong này, cũng như thông báo và lời khuyên về sau, chưa hợp pháp, vô hiệu hóa và/hoặc cấp thiết thi hành được, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách bóc biệt ngoài những điều khoản còn lại của Thỏa ước, cùng không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng giống như khả năng thực hiện của các pháp luật còn lại.


Chuyên mục: Tin Tức