What is the translation of "bách chiến" in english?

     

*

tantamquoc5

Gia mèo Lượng
được xem như là bậc danh tướng kiệt xuất, bách chiến bách thắng, được bạn đời hotline là "binh tiên", #giacatluong #taothao #hánsởtranhhùng #LearnOnbinhphap.vn
tantamquoc5): "được xem như là bậc danh tướng tá kiệt xuất, bách chiến bách thắng, được tín đồ đời điện thoại tư vấn là "binh tiên", #giacatluong #taothao #hánsởtranhhùng #LearnOnbinhphap.vn". Hàn Tín