Blood là gì

     
the red liquid that is sent around the body toàn thân by the heart, & carries oxygen and important substances to lớn organs and tissue, and removes waste products:


Bạn đang xem: Blood là gì

lớn allow a trained person khổng lồ take some blood from your body so that it can be stored and is ready to lớn be given khổng lồ people who have sầu lost a lot of blood in an accident or operation
 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú binhphap.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một cách tự tín.


*

If two people get on like a house on fire, they like each other very much and become friends very quickly.

Về bài toán này
*

*

*Xem thêm: Buy Call Of Duty®: Black Ops 4 : Blackout Download Pc Game Full Version

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập binhphap.vn English binhphap.vn University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tin Tức