Chiến đấu xạ thủ

     
hongdinh2605): "Đồ đơn vị trồng,trông cũng khá là cool ngầu