Côn lôn phái

     
KimMộcThủyHỏaThổ
*
Thiếu Lâm
*
Ngũ Độc
*
Nga My
*
Cái Bang
*
Võ Đang
*
Thiên Vương
*
Đường Môn
*
Thúy Yên
*
Thiên Nhẫn
*
Côn Lôn

Nhiệm vụ trường phái Côn Lôn Võ lâm 1

1.

Bạn đang xem: Côn lôn phái

Nhiệm vụ cấp 10 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: Phụng kiếm ĐệTử.

Học được võ công:

Côn Lôn Đao Pháp;Côn Lôn kiếm Pháp;Thanh Phong Phù;Thúc Phược Chú.

Nơi mừng đón nhiệmvụ: tiểu Hàn

Bước 1: Đến Tịch Nhan gặp mặt TiểuHàn (184/196) nhận trọng trách hái thuốc. Cần thu thập đủ 5 một số loại dược liệu là: TửMục Túc, Địa Cẩm Thảo, hoạn Thảo, Hổ Nhĩ Thảo cùng Linh Chi

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­>Long Môn Trấn ­> Dược vương Cốc, đánh con Mèo rừng tại (304/234), (297/227),(302/221), (298/206), (303/199),(314/205), (304/205), (301/198), (292/201), đếnkhi dìm đủ 5 nhiều loại dược liệu.

Bước 3: tất cả đủ 5 một số loại dược liệu,trở về Côn Lôn Phái giao mang đến Tiểu Hàn, hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trách nhiệm cấp 20 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: TửVi Hộ Pháp.

Học được võ công: Ky cung cấp Phù

Nơi đón nhận nhiệm vụ: Thán Tức Lão Nhân.

Bước 1: Đến gặp mặt Thán Tức LãoNhân (191/201) nhận nhiệm vụ tìm Xương đầu Lạc đà.

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­>Long Môn Trấn ­> Dược Vương cốc ­> Dược vương vãi Động tầng 1 (288/205)

Bước 3: Đánh Thổ Phỉ tại(193/199), (196/201), (197/201).

Bước 4: Lấy được Xương đầu Lạcđà đem đến Côn Lôn Phái giao mang đến Thán Tức Lão Nhân, chấm dứt nhiệm vụ.

3. Trọng trách cấp 30 môn phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: TháiVi Hộ Pháp.

Học được võcông:

Thiên Tế Tấn Lôi;Thiên Thanh Địa Trọc;Nhất Khí Tam Thanh;Bắc Minh Đáo Hải.

Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: Chu Khuyết.

Bước 1: Gặp Đại Sư Chu Khuyết(198/200) nhận nhiệm vụ tìm kiếm 3 viên Dạ Minh Châu …

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­>Long Môn Trấn ­> Dược Vương cốc ­> Tuyết Báo động tầng trệt dưới (288/201).

Bước 3: Đánh 3 con thú vật tạiCáo Đỏ (202/200), Hoa Ban Báo (201/205), Vân Báo (192/205) để dìm 3 viên DaMinh Châu.

Bước 4: Đem 3 viên Dạ Minh Châuvề Côn Lôn Phái giao mang lại Đại Sư Chu Khuyết, dứt nhiệm vụ.

4. Trách nhiệm cấp 40 trường phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: ThiênVi Hộ Pháp.

Học được võ công:

Khi Hàn Ngạo Tuyết;Khí tâm Phù.

Nơi đón nhận nhiệm vụ: Lộ Vân Viễn.

Bước 1: Đến tử vi phong thủy Điện gặp mặt ThanhLiên Tử (187/199) nhận trách nhiệm lên đỉnh kiến Tính giành Huyết Hồn Thần Kiếm.

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­> KiếnTính Phong Sơn động (208/188).

Bước 3: Vào động vượt qua tên HồngNguyệt (209/178), (208/193). Hiểu rằng thanh kiếm đã biết thành tên đầu lĩnh của chúngcất giấu.

Bước 4: Đánh Lam Vân cho đến lúc lấyđược chìa khoá trên (220/199), (206/198).

Bước 5: Có được chìa khoá, đến mởrương trên (191/175) mang Huyết Hồn Thần Kiếm.

Bước 6: Trở về Côn Lôn Phái tại phong thủy Điện giao tiết Hồn Thần Kiếm mang lại Thanh Liên Tử, xong nhiệm vụ.

giải pháp Tăng Điểm Tiềm Năng, kỹ năng Côn Lôn võ lâm 1

5. Nhiệm vụ cấp 50 trường phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: ThụPhù Thiên Tướng.

Xem thêm: Download Giao Diện Windows 7, Hướng Dẫn Cài Đặt Theme Cho Windows 7 Mới Nhất

Học được võ công:

Mê Tung Hoan Ảnh;Cuồng Phong Sậu Điện.

Nơi đón nhận nhiệm vụ: Ngọc Hoành Tử.

Bước 1: Gặp Ngọc Hoành Tử tạiThiên Vi Điện (195/195) dìm nhiệm vụ.

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái cho Bănghuyệt rượu cồn (222/223).

Bước 3: Đánh 5 bé Đại TuyếtQuái tại 5 vị trí (183/200), (205/201), (203/198), (191/200), (184/203).

Bước 4: Sau khi giết đầy đủ 5 nhỏ lúcđó quái Nhân mới xuất hiện, đánh boss khủng (197/201) lấy được một cố gắng tóc.

Bước 5: Trở về Côn Lôn Phái tạiThiên Vi Điện giao nắm tóc mang lại Ngọc Hoành Tử, xong xuôi nhiệm vụ.

6. Nhiệm vụ xuất sư trường phái Côn Lôn

Sẽ được phong là: :Chưởng môn Tuyền Cơ Tử.

Nơi đón nhận nhiệm vụ: Đạo tốt nhất Chân Nhân – Tử Tiêu Đại Điện

Bước 1: Gặp Chưởng môn Tuyền CơTử tại chủ yếu Điện (190/196) nhận trọng trách tìm Ngũ sắc Thạch.

Bước 2: Từ Côn Lôn Phái ­>Long Môn Trấn ­> Hoàng Hà Nguyên Đầu. Gặp mặt Vô Danh Lão Đạo (214/196).

Bước 3: Vào lưu lại Tiên Động Tầng1, vượt mặt Truy Hồn (211/203), (208/197). Rước được Phục Hy Tỏa, tiến vào tầng2. Lưu ý: Đánh đến lúc nào vật phẩm rớt ra thì mới hoàn thành.

Bước 4: Vào lưu Tiên Động Tầng 2(Chọn dòng thứ 2 “Tụy Nhân” để xuất hiện động tầng 2), vượt qua ThừaPhong (201/188), (194/194), đem được Viêm Đế Tỏa.

Bước 5: Vào lưu Tiên Động Tầng 3(Chọn mẫu thứ 4 “Tinh Vệ” để mở cửa động tầng 3), vượt mặt Lưu Tinh(208/193), (215/197), lấy được thiếu thốn Hạo Tỏa.

Bước 6: Vào lưu Tiên Động Tầng4, (Chọn chiếc thứ 1 “Xuân” để mở cửa động tầng 4) đánh bại Tật Điện(202/196), (201/191), rước đươc siêng Húc Tỏa.

Bước 7: Vào lưu Tiên Động Tầng 5(Chọn dòng thứ 2 “Đất trời phân đôi” để mở cửa động tầng 5), tấn công bạiNữ đam mê Khách (218/209), mang được Hoàng Đế Tỏa.

Bước 8: Khi rước đủ 5 công trình tiếnvào tầng cuối (Chọn dòng thứ 3 “Hai tượng phật súc vật bởi gỗ” để mởcửa động tầng cuối), mở rương trên (199/199) đem được Ngũ sắc đẹp Thạch.

Bước 9: Trở về Côn Lôn Phái tạiChính Điện giao Ngũ sắc Thạch cho Chưởng môn Tuyền Cơ Tử, ngừng nhiệm vụ.

7. Nhiệm vụ trùng bội phản sư môn phái Côn Lôn

Yêu cầu: fan chơi vẫn xuất sư, đẳngcấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp mặt trưởng môn của pháigiao 5 vạn lượng để trùng phản nghịch sư môn. Từ kia về sau có thể tùy ý ra vào sưmôn..

Phần thưởng:

Ngũ Lôi thiết yếu Pháp;Sương Ngạo Côn Lôn.

Được phong làm: HộPháp Chân Quân.

8. Nhiệm vụ cấp 90 trường phái Côn Lôn

Yêu cầu: Từ cấp cho 90 trở lên, danh vọngtrên 240 điểm, là Côn Lôn cam kết danh đệ tử, trước đôi mắt chưa tham gia môn phái nào.

Phần thưởng: sẽ học được võ công

Ngạo Tuyết Tiêu Phong;Lôi Động Cửu Thiên.

Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả những môn phái không giống đềucó thể làm nhiệm vụ này để dấn phần thưởng điểm danh vọng, tuy nhiên không học đượcchiêu thức).

Các cách thựchiện nhiệm vụ:

Bước 1: Đến gặp mặt Thán Tức LãoNhân (191/201). Ông ta khuyên chúng ta ra sau ngọn núi, chắc rằng bạn cũng tò mòkhông phát âm chuyện gì chứa đựng bên trong.

Bước 2: Ra sau núi, gặp gỡ Ngư TốChân với Thiệu Bảo Nhi (186/204) nhấp vào trong 1 trong hai người sẽ nghe bọn họ tròchuyện. Nhưng ở đầu cuối bạn cũng trở thành phát hiện tại ra, thôi trở lại hỏi Thán Tức LãoNhân là tốt nhất.

Bước 3: Quay lại gặp mặt Thán TứcLão Nhân (191/201). Lão ta nhờ bạn ngăn ngừa nội chiến vào phái.

Bước 4: Quay lại sau núi, đánh bạiNgư Tố Chân cùng Thiệu Bảo Nhi (186/204).

Lưu ý: Sau khiđánh bại 1 người, khoảng tầm 10 giây sau, người này sẽ hiện ra lại, nhưng chỉ cần néngười đó, đánh người còn lại, không đề xuất phải tàn phá được 2 bạn bè Ngư ­ Thiệucùng 1 cơ hội mà chỉ cần giết mọi cá nhân một lần.

Bước 5: Trở lại Côn Lôn Phái gặpThán Tức Lão Nhân, xong nhiệm vụ.

9. Nhiệm vụ ký kết danh đệ tử môn phái Côn Lôn

Bước 1: Để đến được Côn Lôn, bạnhãy đi cho Phượng Tường phủ, sau đó Long Môn trấn, rồi đi lên hướng bắc là tới.Khi mang đến địa phận của phái Côn Lôn thì tìm đến Đồng Tịch Nhan (178/194) và nhậnlời đi giúp cô ta bắt bé Kim Tơ Hầu.

Bước 2: Đi trực tiếp lên hướng bắc đếnKhoái Hoạt Lâm tìm bé Kim Tơ Hầu (217/200). Nhưng không thể bắt được nó.

Bước 3: Hãy tìm 1 chùm trái SơnLý Hồng (214/207) là các loại thức ăn thích thú nhất của nhỏ Kim Tơ Hầu. Cuối cùngcác hạ cũng bắt được con khỉ lông quà đó và đưa về cho Đồng Tịch Nhan.

Bước 4: Sau đó những hạ vào ChínhĐiện để trình làng Tuyền Cơ Tử (190/195) và thay đổi đệ tử ký kết danh của phái CônLôn.

10. Nhiệm vụ cung cấp 120 môn phái Côn Lôn

Học kỹ năng: Lưỡng Nghi Chân Khí

*
Bí quyết kĩ năng 120
*
Bí quyết Đại thành 120
Nguồn gốc: Kỳ Trân Các. Giá: xxxxx chi phí Đồng. Tính chất: ko xếp chồng, được giao dịch, bày bán. Không rớt khi PK, bán siêu thị giá 0 lượng. Công dụng: con chuột phải thực hiện sẽ tăng kĩ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20. Hạn sử dụng: 30 ngày.

Thông tin kỹ năng:


Chuyên mục: Tin Tức