Cách tính rank cao thủ đại cao thủ tốc chiến mùa mới

     
jhin_1234): "Tôi lên được rank đại cao thủ rồi ae ơii!#tocchien". Unstoppable (I put my armor on, show you how strong I am) - Sia.

3215 views|Unstoppable (I put my armor on, show you how strong I am) - Sia


*

thanhcongbds49

Thành Công BĐS
thanhcongbds49): "Lần đầu gameplay lên được Đại Cao Thủ #tocchien #vayne #leesin #khicongaichoigame". Nhạc nền - Quỳnh Anh ADC - Tốc Chiến - thành công xuất sắc BĐS.

6283 views|nhạc nền - Quỳnh Anh ADC - Tốc Chiến - thành công xuất sắc BĐS


*

phanhxpantheon

Phanh Phóng