Game con quay hồi chuyển

     

Thêm vận động vào khía cạnh đồng hồ sẽ giúp đỡ thiết kế của chúng ta nổi bật. Hiệu ứng con quay hồi chuyển đổi khác giao diện của mặt đồng hồ đeo tay khi các bạn nghiêng đồng hồ.

Bạn đang xem: Game con quay hồi chuyển

Hiệu ứng con quay hồi chuyển chất nhận được bạn kiểm soát và điều chỉnh kích thước, vị trí trục quay mặt trong, cơ chế xoay cùng độ mờ của các đối tượng người dùng trên khía cạnh đồng hồ.

Nhấp vào GYRO trong hành lang cửa số thuộc tính nhằm điều chỉnh kích cỡ xoay X cùng Y của những đối tượng tự do nhằm chế tác hiệu ứng 3 chiều cho mặt đồng hồ. Bao gồm hai phần khác biệt để vận dụng hiệu ứng nhỏ quay hồi chuyển: X-AXIS (trục X) với Y-AXIS (trục Y).X-AXIS (trục X) với Y-AXIS (trục Y) cho phép bạn kiểm soát các nằm trong tính khi đồng hồ thời trang xoay theo trục X cùng Y tương ứng.

*

Đồng hồ nhỏ quay hồi chuyển

*

Hiệu ứng con quay hồi chuyển được áp dụng khi đồng hồ di chuyển trong phạm vi từ bỏ -90º cho 90º dọc theo trục X và Y. Đồng hồ được xem như là cân bằng khi ở mức 0º.

Bạn cũng có thể thiết kế phương diện đồng hồ đổi khác giao diện khi đồng hồ di chuyển theo chiều kim đồng hồ hoặc trái hướng kim đồng hồ.

*
*

Khi bạn đeo đồng hồ trên cổ tay trái, nếu đồng hồ đeo tay xoay 90º lên trên mặt (ngược chiều kim đồng hồ) dọc theo trục X, thì cực hiếm này vẫn hiển thị là -90º. Khi đồng hồ thời trang xoay 90º xuống bên dưới (theo chiều kim đồng hồ) dọc theo trục X, thì cực hiếm này sẽ hiển thị là 90º.

Xem thêm: Crossfire: Warzone - Crossfire Legends 1

*
*

Khi chúng ta đeo đồng hồ đeo tay trên cổ tay trái, nếu đồng hồ đeo tay xoay 90º quý phái trái dọc theo trục Y, thì quý giá này đang hiển thị là -90º. Khi đồng hồ xoay 90º sang phải dọc theo trục Y, thì giá trị này vẫn hiển thị là 90º.

*

Phạm vi

Đặt các giá trị phạm vi được dùng để giám sát và đo lường mức độ xoay của những phần tử. Ví dụ: nếu như khách hàng nhập quý giá -90 và +90 để có thể chấp nhận được phạm vi trục cù từ -90º mang đến 90º, thì inner_pivot_x đã là 80 px ở bên bắt buộc của giá chỉ trị đại lý khi đồng hồ thời trang xoay 80º.

Lưu ý: Hiệu ứng con quay hồi đưa chỉ hoạt động khi hai điểm cuối của rance có cùng giá trị tuyệt đối. Ví dụ: trục X bên phía trong không được có các điểm tham chiếu là -90 với 45 nhưng có thể có những điểm tham chiếu là -45 với 45.

*

Các ở trong tính bổ sung cập nhật cho chính sách Con tảo hồi gửi bao gồm:

Tỷ lệ: Phóng to với thu nhỏ một đối tượng liên quan mang lại một điểm ở tâm của đối tượng.Điểm này vẫn sinh hoạt nguyên vị trí trong khi đối tượng hoàn toàn có thể lớn rộng hoặc bé dại hơn.Dịch chuyển: biến hóa vị trí của một đối tượng bằng phương pháp sử dụng một điểm ở trung khu của đối tượng người dùng đó.Giá trị của trường nhập Vị trí dựa vào tâm của đối tượng.Xoay: luân chuyển một đối tượng người dùng dựa trên một điểm ở trọng tâm của đối tượng người sử dụng đó. Vấn đề xoay vẫn không thay đổi vị trí của đối tượng.

*
*
*

Lưu ý: lúc nhập một giá bán trị đúng đắn vào ngôi trường nhập dữ liệu Gyro, bạn cần phải xem xét các biến đổi về vị trí và kích cỡ của đối tượng. Xem đồ họa của đối tượng người sử dụng khi ở đoạn -90 hoặc +90. Sau đó, hãy sử dụng giá trị này để nhập một giá trị làm thế nào để cho đối tượng của khách hàng đạt mang lại vị trí cuối cùng mong muốn.

Content and code samples on this page are subject khổng lồ the licenses described in the content License. Java & OpenJDK are trademarks or registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.


< "type": "thumb-down", "id": "missingTheInformationINeed", "label":"Missing the information I need" , "type": "thumb-down", "id": "tooComplicatedTooManySteps", "label":"Too complicated / too many steps" , "type": "thumb-down", "id": "outOfDate", "label":"Out of date" , "type": "thumb-down", "id": "translationIssue", "label":"Translation issue" , "type": "thumb-down", "id": "samplesCodeIssue", "label":"Samples / code issue" , "type": "thumb-down", "id": "otherDown", "label":"Other" > < "type": "thumb-up", "id": "easyToUnderstand", "label":"Easy to lớn understand" , "type": "thumb-up", "id": "solvedMyProblem", "label":"Solved my problem" , "type": "thumb-up", "id": "otherUp", "label":"Other" >

More binhphap.vn

Discover

binhphap.vn Devices

Releases

Documentation và Downloads

SupportChuyên mục: Tin Tức