Hoài linh xót xa

     

Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều.Mà ân huệ đó trả lại bao nhiêu.Đời em là cả ước mong tưong lai,Cò tôi giờ đồng hồ chỉ tay trắng song tay,Làm sao chung đường chung bước.Thôi em đừng nhắc tên tôi có tác dụng gì.Ngỡ như do dự hãy search quên đi,Tư lúc em lỡ cất cách ra đi,Lòng tôi đau xót khoảng thời gian ngắn phân ly,Ước mơ còn cầu mơ gì.Ngoài trời đổ mưa, như mưa vào lòng,Mưa rơi ướt trong lòng hồn, tình yêu lẹo cánh bay đi đem về trả lại trăng sao.Quen nhau đừng làm cho nhau ảm đạm lòng.Đời như dòng lá rớt rụng bên sông,Hỏi em, em gồm biết xuất xắc không,Mà sao em nhằm tôi nhớ, tôi mong.Cách phân tách nào chẳng nhức lòng
Bạn đang xem: Hoài linh xót xa

Xót xa

---

Đôi lúc lòng ao ước yêu em thật nhiều.Mà ân nghĩa đó trả lại bao nhiêu.Đời em là cả ước ao ước tưong lai,Cò tôi tiếng chỉ tay trắng đôi tay,Làm sao phổ biến đường tầm thường bước.Thôi em đừng đề cập tên tôi làm cho gì.Ngỡ như lần khần hãy tìm quên đi,Tư lúc em lỡ cất bước ra đi,Lòng tôi đau xót tích tắc phân ly,Ước mơ còn ước mơ gì.Ngoài trời đổ mưa, như mưa vào lòng,Mưa rơi ướt trong tâm hồn, tình yêu lẹo cánh cất cánh đi đem đến trả lại trăng sao.Quen nhau đừng làm cho nhau buồn lòng.Đời như mẫu lá rớt rụng bên sông,Hỏi em, em có biết tốt không,Mà sao em nhằm tôi nhớ, tôi mong.Cách phân chia nào chẳng đau lòng


*hotline Đò

Dương Ngọc Thái

*
9.639.210


http://musicmd1fr.binhphap.vn.net/bucket-image-binhphap.vn/images/singer/20120119/79GhmD86EF2D9n8npVHx590bd891d7bfe.jpg

Đường Tình Đôi Ngả

Dương Ngọc Thái ft Giáng Tiên

*
2.792.540


http://musicmd1fr.binhphap.vn.net/bucket-image-binhphap.vn/images/singer/20120119/79GhmD86EF2D9n8npVHx590bd891d7bfe.jpg


Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Ngọa Long Offline + Hướng Dẫn Cài Đặt, Hướng Dẫn Cài Đặt Ngọa Long Offline

http://musicmd1fr.binhphap.vn.net/bucket-image-binhphap.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.binhphap.vn.net/bucket-image-binhphap.vn/images/singer/20120119/x6cRoJjbm9Nbzi1P33Dw5c331913b5e05.jpg
http://musicmd1fr.binhphap.vn.net/bucket-image-binhphap.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.binhphap.vn.net/bucket-image-binhphap.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.binhphap.vn.net/bucket-image-binhphap.vn/images/singer/20190920/blMpa6yQFW79yu564ygq5e844d1c0c97f.jpg
http://musicmd1fr.binhphap.vn.net/bucket-image-binhphap.vn/images/singer/20220315/dOOGgumpsbngiArUF6kV623047f9c4026.jpg
http://musicmd1fr.binhphap.vn.net/bucket-image-binhphap.vn/images/singer/20210325/XaVZzPzYZdTRyclZXX9q605c4c881a62e.jpg
http://musicmd1fr.binhphap.vn.net/bucket-image-binhphap.vn/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg

Chuyên mục: Tin Tức