Hương mật tựa khói sương tập 1

     
duongtulaosu1992): "phim mùi hương mật tựa khói sương tập 1 ước ao MN ủng hộ mình". Nhạc nền - Dương Tử - Dương Hoả Lệ Tử