Kai'sa, ái nữ hư không

     
gamelandvn): "Kai'Sa Thiên Sứ sau này (Độc Hành) #gamelandvn #leagueoflegends #lienminhhuyenthoai". Original sound - GameLandVN.

10.3K views|original sound - GameLandVN


*

hoangkhai911

Khải
Cảm giác C1 vs tiến công thường delay rộng KDA tuy vậy dame tay dạn dĩ hơn...chủ yếu ớt khoe skin