Kiếm hiệp tình lời việt

Nhập bất cứ lên tiếng gì về bài xích hát bạn có nhu cầu tìm kiếm. VD: Tên bài hát, Tên Nghệ sĩ, Lời bài xích hát... Hệ thống cung cấp việc tìm và đào bới tìm cùng với Tiếng Việt không lốt và có vệt


Bạn đang xem: Kiếm hiệp tình lời việt

远 离 了 红 尘 幻 影 Yuǎn lí le đợi bát huàn yǐng Đã xa rồi, hồng nai lưng hoang ảnh 难 忘 你 盈 盈 笑 容 Nán wàng nǐ yíng yíng xiào róng Khó quên sao, nụ cười của anh 昨 夜 小 楼 寻 旧 梦 Zuó yè xiǎo lóu xún jiù mèng Đêm qua, lầu nhỏ tuổi, tìm kiếm giấc mộng 剑 侠 情 缘 任 我 行 Jiàn xiá qíng yuán rèn wǒ xíng Kiếm hiệp tình duyên, mang em đi 花 开 花 落 几 重 重 Huā kāi huā luò jǐ cchờ cngóng Hoa rơi, hoa nsinh hoạt, được mấy hồi 江 湖 儿 女 也 多 情 Jiāng hú ér nǚ yě duō qíng Giang hồ thiếu nữ, cũng đa tình 对 镜 女 儿 初 长 成 Duì jìng nǚ ér chū cháng chéng Soi gương, nàng nhi, mình đã bự 指 间 青 丝 斩 清 风 Zhǐ jiān qīng sī zhǎn qīng fēng Ngón tay ngịch tóc gió tung bay 从 此 后 Cóng cǐ hòu Từ đó sau đây 不 问 人 间 情 多 浓 Bù wèn nhón nhén jiān qíng duō nóng Quản gì, cõi trần tình nồng thắm 只 愿 有 Zhī yuàn yǒu Chỉ mong muốn, 只 愿 有 你 过 一 生 Zhī yuàn yǒu nǐ guò yī shēng chỉ muốn tất cả anh trọn đời này 刀 光 剑 影 伴 行 程 Dāo guāng jiàn yǐng bàn xíng chéng Đao quang quẻ tìm ảnh, theo mỗi bước 饮 不 尽 几 多 柔 情 Yǐn bù jìn jǐ duō róu qíng Uống sao chẳng cạn, vài ba giọt tình 多 年 后 Duō nián hòu hầu hết năm sau 试 问 当 年 梦 初 醒 Shì wèn dāng nián mèng chū xǐng Thử hỏi cthị trấn cũ, mơ vừa tỉnh giấc 剑 侠 情 Jiàn xiá qíng Kiếm hiệp tình, 剑 侠 情 缘 侧 耳 听 Jiàn xiá qíng yuán ctrần ěr tīng tìm hiệp tình duyên lắng tai nghe 梦 中 事 当 不 得 真 Mèng zhōng shì dāng bù de zhēn Cthị xã trong mơ, chắc hẳn rằng không là thiệt 回 首 看 斜 阳 正 浓 Huí shǒu kàn xié yáng zhèng nóng Quay đầu lại, tà dương đang xuống rồi


Xem thêm: Lời Bài Hát Đón Xuân Đã Đến Rồi Gieo Rắc Ngàn Hồn Hoa Xuống Đời

*Xem thêm: Good Job Nghĩa Là Gì Mà Ai Cũng Nói? Ơ Mây Zing, Gút Chóp Em Là Gì Mà Ai Cũng Nói

远 离 了 红 尘 幻 影 yuǎn li le hong chen huan yǐng domain authority xa roi, hong tran hoang anh 难 忘 你 盈 盈 笑 容 nan wang nǐ ying ying xiao rong kho quen sao, nu cuoi cua anh 昨 夜 小 楼 寻 旧 梦 zuo ye xiǎo lou xun jiu meng dem qua, lau nho, tlặng giac mong mỏi 剑 侠 情 缘 任 我 行 jian xia qing yuan ren wǒ xing kiem hiep tinch duyen, mac em di 花 开 花 落 几 重 重 huā kāi huā luo jǐ chong chong hoa roi, hoa no, duoc may hoi 江 湖 儿 女 也 多 情 jiāng hu er nǚ yě duō qing giang ho thieu nu, cung domain authority tinh 对 镜 女 儿 初 长 成 dui jing nǚ er chū chang cheng soi guong, nu nhi, minc da lon 指 间 青 丝 斩 清 风 zhǐ jiān qīng sī zhǎn qīng fēng ngon tay ngich toc gio tung bay 从 此 后 cong cǐ hou tu do ve sau 不 问 人 间 情 多 浓 bu wen ren jiān qing duō nong quan tiền gi, nhan gian tinc nống tđam mê 只 愿 有 zhī yuan yǒu đưa ra muon, 只 愿 有 你 过 一 生 zhī yuan yǒu nǐ guo yī shēng chi muon co anh tron doi ni 刀 光 剑 影 伴 行 程 dāo guāng jian yǐng ban xing cheng dao quang kiem anh, theo tung buoc 饮 不 尽 几 多 柔 情 yǐn bu jin jǐ duō rou qing uong sao chang can, vai giot tinc 多 年 后 duō nian hou nhieu nam sau 试 问 当 年 梦 初 醒 shi wen dāng nian meng chū xǐng thu hoi chuyen cu, mo vua tinh 剑 侠 情 jian xia qing kiem hiep tinc, 剑 侠 情 缘 侧 耳 听 jian xia qing yuan ce ěr tīng kiem hiep tinh duyen lang tai nghe 梦 中 事 当 不 得 真 meng zhōng shi dāng bu de zhēn chuyen trong mo, teo le khong la that 回 首 看 斜 阳 正 浓 hui shǒu kan xie yang zheng nong con quay dau lai, ta duong da xuong roi

Chuyên mục: Tin Tức