Cách cộng bảng ngọc tái tổ hợp cho kog''maw mùa 8 của deft