Lão cửu môn tóm tắt

     

Sau Lúc xong tập 16, “Lão Cửu Môn” đang gồm có biến chuyển lớn, đặc biệt là sau sự kiện cái chết của Nha Đầu, trên đây chắc rằng đã là sự thay đổi phệ mang lại diễn biến phim cũng tương tự sự thay đổi về tâm lí, tính phương pháp của những nhân đồ. Thông thường chỉ ước nếu gần như cthị trấn có thể không giống đi, hoàn toàn có thể có biện pháp không giống sút đau lòng hơn nữa thì tốt biết bao