Một mảnh đất hình chữ nhật có

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

3.một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 50m.Chiều rộng bằng 2/3D nhiều năm.

Bạn đang xem: Một mảnh đất hình chữ nhật có

a)Tính diện tích S của mảnh đất nền đó.

b)Người ta thực hiện 2/5 diện tích của mảnh đất nền để xây nhà ở.Hỏi phần xây nhà ở gồm diện tích baoo nhiêu mét vuông?

Ta bao gồm sơ đồ:

Chiều dài:.............

Chiềurộng:............

ai giải hộ e với:(


*

a) Nửa chu vi mảnh đất là: 50 : 2 = 25 (m)

Coi chiều rộng là 2p, chiều nhiều năm là 3p

Tổng số phần cân nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)

Chiều dài mhình họa vườn là: (25 : 5) x 2 = 15 (m)

Chiều rộng mảnh sân vườn là: 25 - 15 = 10 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là: 15 x 10 = 150 (m2)

b) Diện tích phần đất xây nhà ở là : 150 x 2/5 = 60 (m2)

Đ/S: a)........

b)........

Xem thêm: Tản Nhiệt Id Cooling Se - Nơi Bán Tản Nhiệt Cpu Id Cooling Se


*

Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chu vi là 50m.Chiều rộng lớn bằng(frac23)chiều nhiều năm.

a)tính diện tích S mảng đất đó.

b)Người ta sử dụng(frac25)diện tích S của mảnh đất để xây nhà ở.Hỏi phần xây nhà ở tất cả diện tích S bao nhieu mét vuông?


Một mảnh đất hình chữ nhật tất cả chu vi là 54 m, chiều rộng bằng 4/5 chiều lâu năm.Người ta áp dụng 65% diện tích S mảnh đất để xây nhà ở.Hỏi diện tích S phần khu đất xây nhà là bao nhiêu mét vuông?


Một mảnh đất nền hình chữ nhật cóchu vi là 54 m,chiếu rộng bởi 4/5 chiều nhiều năm . Người ta áp dụng 65% diện tích S mảnh đất để xây nhà.Hỏi diện tích S phần đất xây nhà là từng nào m vuông?


Một mhình ảnh đấthìnhchữ nhật gồm chu vi là 72m.Chiều rộng bởi 4 phần 5 chiều dài.Người ta thực hiện 40% diện tích S mảnh đất nhằm xây nhà.Hỏi diện tích phần khu đất xây nhà là bao nhiêu m2.


Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả chu vi là 54m, chiều rộng bằng4/5 chiều lâu năm. Người ta thực hiện 65% diện tích mảnh đất nền nhằm xây nhà. Hỏi diện tích phần đất xây nhà là bao nhiêu mét vuông?


Một mảnh đất hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng 200m, chiều rộng bằng2/3chiều dài.

a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật kia.

b) Trên mảnh đất nền, người ta dành1/12diện tích để xây nhà, phần còn sót lại để trồng cây. Tính diện tích tdragon cây bên trên mảnh đất nền đó


Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 54m,chiều rộng lớn bởi 4/5 chiều lâu năm.Ngươi ta sử dụng 65% diện tích mảnh đất nền đê xây nhà ở.Hỏi diện tích S phần đất xây là bao nhiêu mét vuông?


một mảnh đất nền hình chữ nhật có chu vi là 54m , chiều rộng lớn bằng 4/5 chiều dài . Người ta thực hiện 65% diện tích mảnh đất nhằm xây nhà . Hỏi diện tích S phần khu đất xây nhà ở là bao nhiêu m2 ?


một mảnh đất hình chữ nhật gồm chu vi là 54m,chiều rộng lớn bằng 4/5 chiều lâu năm.Người ta sử dụng 65% diện tích mảnh đất nhằm xây nhà ở.Hỏi diện tích S phần khu đất xây nhà ở là bao nhiêu m2?


Chuyên mục: Tin Tức