Ngọc thạch mobile, 161 bà triệu, hue

     
Mình mong mua điện thoại cảm ứng thông minh ở cửa hàng nào gần nhà cho tiện việc bh nếu lỡ có trục trặc gì. Tải ở mấy siêu thị ĐT bé dại nhỏ thì sợ hàng dựng hàng đã qua sửa chữa, tìm ra mỗi sangmobile này hệ thống qui mô bự chút (có mấy siêu thị chi nhánh). Lên gg tìm thì không thấy phốt nào cũng tương tự thông tin về độ uy tín gì nên bạn muốn hỏi trên đây xem có các bạn nào đã tải ở sangmobile chưa tư vấn độ uy tín góp mình. Thanks nhìu