Nội Quy

     
Website binhphap.vn là sảnh đùa vui chơi cho người yêu technology cùng kiến thức và kỹ năng. Là vị trí đem lại phần nhiều phát âm biết, hầu như tin tức mới nhất về technology điện tử, năng lượng điện tự động, technology thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau phần đông thành công nghệ thuật mới nhất. Để rời những hiểu nhầm không mong muốn chúng ta vẫn :

Không bàn vấn đề tương quan cho thiết yếu trị.
Không bàn sự việc tương quan mang đến tôn giáo.
Không công kích cá thể hay tổ chức nào.
Không làm cho nơi thảo luận mua bán những sản phẩm không nằm trong những phạm trù trang web.
Bài viết hoặc tứ liệu nhằm viết bài buộc phải có mối cung cấp dẫn ví như chưa phải là sáng tác của khách hàng..