Phản ứng dây chuyền

     

Vật lý 12 bài 38: phản nghịch ứng phân hạch là gì? phản ứng phân hạch dây chuyền có điều khiển. Như những em đã biết, tích điện của các phản ứng phân tử nhân đã tạo nên một nguồn tích điện mới đến nhân loại. Phản bội ứng phân hạch là trong số những phản ứng phân tử nhân được khai thác và sử dụng cho vấn đề đó.

Bạn đang xem: Phản ứng dây chuyền

Vậy phản ứng phân hạch là gì? cần điều kiện gì để xảy ra phản ứng phân hạch? bội nghịch ứng phân hạch dây chuyền sản xuất xảy ra như vậy nào? họ cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết này.


I. Cách thức của bội nghịch ứng phân hạch

1. Phản ứng phân hạch là gì?

– Phân hạch là phản ứng trong số ấy một hạt nhân nặng đổ vỡ thành hai hạt nhân mức độ vừa phải (kèm theo một vài nơron phát ra).


2. Phản ứng phân hạch kích thích

– Để tất cả phản ứng phân hạch xẩy ra phải cho 1 nơron bắn vào hạt nhân X, gửi hạt nhân X lên tâm lý kích đam mê từ đó bị vỡ lẽ thành nhị hạt nhân trung bình đương nhiên một vài nơron phạt ra.

Sơ đồ gia dụng phản ứng phân hạch

II. Tích điện phân hạch

– Xét các phản ứng phân hạch:

 

*

 

*

1. Phản ứng phân hạch toả năng lượng

– phản nghịch ứng phân hạch Urani  là phản bội ứng phân hạch tỏa năng lượng, tích điện đó gọi là tích điện phân hạch

– từng phân hạch  tỏa tích điện xấp xỉ 210MeV.

2. Phản ứng phân hạch dây chuyền

• Giả sử sau mỗi phân hạch có k nơtron được giải phóng đến kích thích các hạt nhân khác khiến cho những phân hạch mới. Sau n lần phân hạch, số nơtron giải hòa là cùng kích mê say phân hạch mới.

– lúc k 1: làm phản ứng phân hạch dây chuyền sản xuất tự duy trì, năng lượng phát ra tăng nhanh, hoàn toàn có thể gây đề xuất bùng nổ.

• Để cân nặng của chất phân hạch cần đạt mang lại một đạt mang đến một giá bán trị buổi tối thiểu như thế nào đó điện thoại tư vấn là cân nặng tới hạn.

3. Phản ứng phân hạch có điều khiển

– Được thực hiện trong các lò bội phản ứng phân tử nhân, tương ứng trường hòa hợp k = 1.

– Dùng những thanh điều khiển có đựng bo tốt cađimi hấp thụ các nơron vượt để bảo đảm k = 1. Xăng phân hạch trong số lò làm phản ứng thường là 235U (urani 235) hay 239Pu (plutoni 239).

III. Bài tập làm phản ứng phân hạch.

Bài 1 trang 198 SGK thứ Lý 12: So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch.

° lời giải bài 1 trang 198 SGK trang bị Lý 12:

So sánh quá trình phân tung và quy trình phân hạch:

 Giống nhau: quá trình phân tung α và quy trình phân hạch đầy đủ tỏa năng lượng

 Khác nhau:

– quá trình phóng xạ α là quy trình phân bỏ tự phạt của một phân tử nhân không chắc chắn còn quy trình phân hạch từ bỏ phát xẩy ra với phần trăm rất nhỏ, phần lớn là những phản ứng phân hạch kích thích.

– các phản ứng phân hạch không giống với phóng xạ các hạt tạo thành từ phản bội ứng phân hạch tất cả cùng một độ lớn khối lượng.

– Phân tung α phóng ra phân tử α, còn trong quy trình phân hạch hạt phóng ra là nơtron

– năng lượng tạo ra từ bội phản ứng phân hạch rất to lớn so với tích điện phóng xạ.

Xem thêm: ' Phở Chọc Trời - Có Gì Trong Bát Phở Chọc Trời Giá 920

– bội nghịch ứng phân hoạch có thể tạo ra bội nghịch ứng dây chuyền sản xuất còn sự phóng xạ α không thể tạo nên phản ứng dây chuyền.

* Bài 2 trang 198 SGK vật dụng Lý 12: Căn cứ vào độ to của Wlk/A chứng tỏ rằng, quy trình phân hạch thường xuyên chỉ xảy ra so với các phân tử nhân gồm số nuclon lớn hơn hay bởi 200.

° giải mã bài 2 trang 198 SGK đồ Lý 12:

– vày trong quy trình phân hạch, phân tử nhân bị phân hạch đã vỡ ra và tạo ra thành nhị hạt nhân gồm số khối trung bình đồng thời tỏa năng lượng, nên tích điện liên kết riêng sẽ là: Wlk/A sau (có số khối vào kích thước 100) sẽ lớn hơn năng lượng liên kết riêng Wlk/A trước.

– do thế muốn xẩy ra loại bội phản ứng này thì phân tử nhân thâm nhập phản ứng phải tất cả số nuclôn to hơn hoặc bằng 200.

* Bài 3 trang 198 SGK thiết bị Lý 12: Chọn giải đáp đúng. Phần năng lượng giải phóng vào phân hạch là

A. động năng của những nơtron phân phát ra.

B. Cồn năng những mảnh.

C. Năng lượng tỏa ra bởi vì phóng xạ của những mảnh.

D. Tích điện các photon của tia γ

° giải thuật bài 3 trang 198 SGK vật dụng Lý 12:

◊ chọn đáp án: B.động năng các mảnh.

– đa số năng lượng hóa giải trong phân hạch là cồn năng của các mảnh.

* Bài 4 trang 198 SGK đồ Lý 12: Hoàn chỉnh những phản ứng:

° lời giải bài 4 trang 198 SGK thiết bị Lý 12:

◊ Xét phản bội ứng: 

– Áp dụng định phép tắc bảo toàn điện tích: 0 + 92 = 39 + Z → Z = 53

– Áp dụng định hình thức bảo toàn số nuclon: 1 + 235 = 94 + 140 + 1X → X = 2

⇒ Phương trình bội phản ứng phân hạch đầy đủ:

*

◊ Xét phản ứng: 

– Áp dụng định hình thức bảo toàn điện tích: 0 + 92 = Z + 52 → Z = 40

– Áp dụng định quy định bảo toàn số nuclon: 1 + 235 = 95 + 138 + x ⇒ x = 3

⇒ Phương trình phản nghịch ứng phân hạch đầy đủ:

 

*

* Bài 5 trang 198 SGK vật Lý 12: Xét phản nghịch ứng phân hạch:

Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch một phân tử nhân 235U

Cho biết: 235U = 234,99332u; 139I = 138,89700u; 94γ = 93,89014u

° giải thuật bài 5 trang 198 SGK đồ vật Lý 12:

◊ Từ phản bội ứng phân hạch:

– Ta có trọng lượng của những hạt nhân bên trên là:

mn = 1,00866u; mU = 234,99332u; mI = 138,89700u; mγ = 93,89014u

– mặt khác ta có, năng lượng tỏa ra khi phân hạch một phân tử nhân 235U là:

W = c2

– mà tổng cân nặng các phân tử trước liên hệ là:

mtrước = mn + mU = 1,00866u + 234,99332u = 236,00198u

– Tổng khối lượng các hạt sau liên hệ là:

msau = mI + mY + 3mn = 138,89700u + 93,89014u + 3. 1,00866u = 235,81312u

⇒ W = c2 = <236,00198u – 235,81312u>c2

= 0,18886uc2 = 0,18886.931,5 = 175,923(MeV).

– Kết luận: Năng lượng tỏa ra lúc phân hạch một hạt nhân 235U là 175,923(MeV).

* Bài 6 trang 198 SGK đồ dùng Lý 12: Tính năng lượng tỏa ra lúc phân hạch 1 kg 235U. Nhận định rằng mỗi phân hạch tỏa ra tích điện 200MeV.

° giải thuật bài 6 trang 198 SGK đồ dùng Lý 12:

– Số nguyên tử 235U có trong 1kg 235U (= 1000g 235U) là:

 

*
(nguyên tử).

(Số Avogadro: mãng cầu = 6,023.1023)

– Theo bài bác ra, năng lượng tỏa ra lúc phân hạch một hạt nhân 235U là 200MeV nên tích điện tỏa ra lúc phân hạch N nguyên tử 235U là:

W = N.200 = 25,6298.1023.200 = 51,2596.1025 (MeV) = 51,2596.1025.1,6.10-13(J) = 82,015.1012(J).

Hy vọng với nội dung bài viết Phản ứng phân hạch là gì? bội nghịch ứng phân hạch dây chuyền sản xuất có điều khiển ở trên góp ích cho các em. Các góp ý với thắc mắc những em vui miệng để lại bình luận dưới nội dung bài viết để thầy cô trong trường ghi nhận với hỗ trợ, chúc các em học tập tốt

Đăng bởi: thpt Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo Dục

Bạn đang xem: thiết bị lý 12 bài 38: bội nghịch ứng phân hạch là gì? phản nghịch ứng phân hạch dây chuyền sản xuất có điều khiển


Chuyên mục: Tin Tức