Game pokemon go 2

     
poke1_2004): "“Mũ thánh Sa rơi, trò đùa kết thúc”#pokemon #ashketchum #stevenstone #masterjourneys". Nhạc nền -