Quyền trượng thiên thần

Nội trên DUY NHẤT: Gây gần kề thương phép bởi 1% tích điện về tối đa và trả lại 25% tổng cộng tích điện vẫn tiêu.

Nội trên DUY NHẤT - Năng lượng cộng dồn: +15 chỉ số Năng lượng tối nhiều (buổi tối đa +700 Năng lượng) khi tích đầy đủ năng lượng tối nhiều cộng thêm đang đổi thay Quyền Trượng Thiên Thần thành Quyền Trượng Đại Thiên Sđọng. Kích hoạt buổi tối đa 3 lần mỗi 12 giây.


*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nâng cấp giữa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang bị khởi đầu

*
*


Chuyên mục: Tin Tức