Robot nổi loạn

     
BrawlerTỉ lệ thắngUse Rate
*
46.3%5.2%
*
62.8%3.2%
*
64.4%2.8%
*
48.8%2.8%
*
43.5%2.8%
*
47.5%2.6%
*
47.6%2.5%
*
46.3%2.5%
*
63.7%2.3%
*
43.7%2.3%
*
48.6%2.2%
*
50.6%2.1%
*
50.0%2.1%
*
49.4%2.1%
*
53.4%2.0%
*
45.8%2.0%
*
49.0%1.9%
*
48.1%1.9%
*
48.0%1.9%
*
74.5%1.8%
*
48.8%1.8%
*
48.3%1.8%
*
58.1%1.7%
*
53.4%1.7%
*
52.1%1.7%
*
51.2%1.7%
*
49.8%1.7%
*
51.2%1.6%
*
50.1%1.6%
*
55.4%1.5%
*
51.3%1.5%
*
51.2%1.5%
*
60.4%1.4%
*
50.8%1.4%
*
50.7%1.4%
*
50.4%1.4%
*
49.9%1.4%
*
44.5%1.4%
*
50.8%1.3%
*
50.1%1.3%
*
51.0%1.2%
*
56.9%1.1%
*
56.3%1.1%
*
55.7%1.1%
*
53.8%1.1%
*
52.7%1.1%
*
51.7%1.1%
*
51.7%1.1%
*
51.0%1.1%
*
52.9%1.0%
*
49.7%1.0%
*
56.4%0.9%
*
52.8%0.9%
*
51.3%0.9%
*
49.0%0.9%
*
48.7%0.9%
*
54.4%0.8%
*
52.1%0.8%
*
51.6%0.8%
*
48.7%0.8%
*
53.2%0.7%Bạn đang xem: Robot nổi loạn

×
*

*
Facebook
*
Reddit
*
Twitter
*
Khác


Xem thêm: Kiến Thức Y Khoa Toàn Cầu - 10 Đột Phá Khoa Học Thế Giới Năm 2020

*
*

*
Thebinhphap.vn
*

Premium•Chính sách quyền riêng biệt tư•Liên hệManage Subscriptions

Chuyên mục: Tin Tức