Rotten là gì

     
Bản dịch và tư tưởng của rotten , trường đoản cú điển trực con đường Tiếng Anh - tiếng binhphap.vnệt. chúng tôi đã search thấy tối thiểu 201 câu dịch với rotten .
xấu·hư·ung·tồi·luỗng·mủn·rục·ải·ủng·bất tài·khó chịu·làm bực mình·mắc dịch sán gan·sa đoạ·thối rữa·vô giá chỉ trị·đáng ghét·đồi bại·hủ·thiu·ươn·tồi tệ

*

Most of the films Disney released in the Renaissance era were well-received, as in the film critic site Rotten Tomatoes, four out of the first five—The Little Mermaid, Beauty và the Beast, Aladdin, and The Lion King—have the best critical reception (with over 90% positive rebinhphap.vnews) and are referred lớn among critics as the "big four", while Pocahontas has the lowest reception of Disney"s Renaissance films (with 57% of positive rebinhphap.vnews).

Bạn đang xem: Rotten là gì


Hầu hết những phim Disney xây đắp trong kỷ nguyên này đông đảo được mừng đón tích cực, với theo như trang phê bình phim Rotten Tomatoes, bốn bộ phim truyện đầu - thiếu phụ tiên cá, người đẹp và quái thú, Aladdin, với Vua sư tử dấn được phản hồi từ giới chuyên môn tốt nhất (với trên 90% phản hồi tích cực), cùng Pocahontas tất cả phản hồi từ các nhà phê bình nhát nhất trong số các phim thời "Phục hưng" của Disney (với 56% phiếu tích cực).
Rotten Tomatoes ranked the film as the ninth best rebinhphap.vnewed film in wide release of 2007 and named it the best family film of 2007.
Rotten Tomatoes xếp bộ phim truyện đứng trang bị chín trong số những phim vạc hành thoáng rộng nhận được tiến công giá cực tốt của trong năm 2007 và là tập phim gia đình hay độc nhất vô nhị năm 2007.
A widely respected religious figure, Jesus Christ, indicated that false religion produces bad works, just as a “rotten tree produces worthless fruit.”
Một nhân đồ dùng tôn giáo được nhiều người kính trọng, Chúa Giê-su Christ, cho thấy thêm tôn giáo không nên lầm khiến người ta bao hàm hành binhphap.vn không đúng quấy, giống như “cây như thế nào xấu thì sinh trái xấu”.
The mobinhphap.vne, which also stars Matthew McConaughey, Marisa Tomei & William H. Macy, opened on March 18, 2011, & was generally well received by critics, scoring 82% on Rotten Tomatoes as of late March 2011.
Phim cũng có sự thâm nhập của các ngôi sao 5 cánh khác như: Matthew McConaughey, Marisa Tomei cùng William H. Macy, công chiếu vào ngày 18 tháng 3 năm 2011, và nhận ra sự rebinhphap.vnews cao của giới phê bình cùng với 82% phiếu đánh giá trên trang Rotten Tomatoes vào vào cuối tháng 3 năm 2011.
As of April năm ngoái it holds a "fresh" rating on film rebinhphap.vnews aggregator site Rotten Tomatoes, with 73% (nineteen of twenty-six) critic rebinhphap.vnews positive.
Là tháng tư năm năm ngoái nó sở hữu một "ngọt" rebinhphap.vnew trên phim xét website tập hòa hợp Thối cà Chuavới 73% (mười chín mươi sáu) bên phê bình dấn xét tích cực.
Likewise every good tree produces fine fruit, but every rotten tree produces worthless fruit; a good tree cannot bear worthless fruit, neither can a rotten tree produce fine fruit. . . .

Xem thêm: Odin Vs Zeus Vs Zeus - Are Zeus And Odin The Same


Vậy, hễ cây nào tốt thì sanh trái tốt; nhưng cây làm sao xấu thì sanh trái xấu. Cây tốt chẳng sanh được trái xấu, mà cây xấu cũng chẳng sinh được trái tốt...
In creating the "anarchical" look of the Joker, Hemming drew inspiration from such countercultural pop culture artists as Pete Doherty, Iggy Pop, và Johnny Rotten.
Nhằm tạo thành tạo hình "vô chính phủ" của Joker, Hemming đã lấy cảm hứng từ rất nhiều nghệ sĩ phản văn hóa đại chúng như Pete Doherty, Iggy Pop cùng Johnny Rotten.
"Lost in Translation" Blu-ray Detailed & Delayed, a September 30, 2010 article from High-Def Digest Official trang web Lost in Translation on IMDb Lost in Translation at AllMobinhphap.vne Lost in Translation at Rotten Tomatoes Lost in Translation at Metacritic Lost in Translation at Box Office Mojo
Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2011. ^ "Lost in Translation" Blu-ray Detailed và Delayed, a ngày 30 mon 9 năm 2010 article from High-Def Digest website chính thức Lost in Translation tại mạng internet Mobinhphap.vne Database Lost in Translation trên AllMobinhphap.vne Lost in Translation tại Rotten Tomatoes Lost in Translation trên Metacritic Lost in Translation trên Box Office Mojo
Her collection of short stories, Rain Darling, was produced in 1990, và a second collection of poetry, Rotten Pomerack, in 1992.
Tập truyện ngắn của bà Rain Darling, được sản xuất vào năm 1990, cùng một tập thơ thứ hai, Rotten Pomerack vào năm 1992.
Battle Royale on IMDb Battle Royale at AllMobinhphap.vne Battle Royale at Metacritic Battle Royale at Rotten Tomatoes "Official English-language Battle Royale website".
Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2013. Battle Royale tại mạng internet Mobinhphap.vne Database Battle Royale trên AllMobinhphap.vne Battle Royale trên Metacritic Battle Royale trên Rotten Tomatoes “Official English-language Battle Royale website”.
Bicky thanked him heartily and came off lớn lunch with me at the club, where he babbled freely of hens, incubators, và other rotten things.
Bicky cảm ơn anh thực bụng và đang đi ăn trưa cùng với tôi ở câu lạc bộ, vị trí ông babbled tự do thoải mái của gà, vườn cửa ươm, và hồ hết thứ thối khác.
Official website (in French) Two Days, One Night on IMDb Two Days, One Night at Box Office Mojo Two Days, One Night at Rotten Tomatoes Two Days, One Night at Metacritic
Truy cập ngày đôi mươi tháng 1 năm 2015. Official trang web (tiếng Pháp) Two Days, One Night tại internet Mobinhphap.vne Database Two Days, One Night tại Box Office Mojo Two Days, One Night trên Rotten Tomatoes Two Days, One Night trên Metacritic
Pointing khổng lồ the importance of a supportive woman, Solomon says: “A capable wife is a crown lớn her owner, but as rottenness in his bones is she that acts shamefully.”
Sa-lô-môn đã nhấn mạnh vấn đề đến tầm đặc biệt quan trọng của một người bà xã biết góp đỡ chồng như sau: “Người đàn-bà nhân-đức <“đảm đang”, “Tòa Tổng Giám Mục”> là mão triều-thiên cho ông chồng nàng; còn vợ làm xấu-hổ khác nào sự mục vào xương-cốt người”.
Danh sách truy hỏi vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Tin Tức