Sách sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng

     

*
 

Tác phẩm này bản thân sẽ chuyển ngữ theo trang theo bản Ebook một người bạn nhờ cất hộ cho. Tiếng anh của bản thân vẫn còn kém yêu cầu khi triển khai chuyển ngữ vẫn còn nhiều thiếu sót, ngoài ra vì trong phía trên sẽ có tương đối nhiều sinh vật mà trong truyện không nói hoặc mình không tìm ra chính xác cô JK Rowling kể tại đâu nên sẽ có chỗ sai nên mình sẽ lựa chọn từ làm sao để cho rõ nghĩa nhất phải sẽ xuất hiện thêm điểm khác biệt (vd như tiêu đề) so với các bạn dạng dịch đang có, và mình vẫn để xưng hô nhân tình – mình thay cho bằng hữu cho quen thuộc thuộc. Và ở đầu cuối nếu bao gồm điều kiện, các bạn hãy sở hữu sách để ủng hộ cô và quỹ Comic Relief. 

p/s: một vài phần dài sẽ bóc thành một bài bác post riêng


***

…ο ° ο Ο ο ° ο… ∴⇐( Ò ω Ó )⇒∴ …ο ° ο Ο ο ° ο…

***

Quái Thú huyền bí và khu vực Tìm Ra Chúng

*Trang I (để trống => biến thành nơi vẽ bậy của bộ Ba
Chuyên mục: Tin Tức