Thì quá khứ trong tiếng hàn

     

Cấu trúc A/V +았/었었어요 miêu tả một hành động, trường hợp nào đó ra mắt trong quá khứ với đã dứt không tương quan gì mang lại tương lai. Với rượu cồn từ cùng tính từ xong bằng nguyên âm ㅏhoặc ㅗ sử dụng 았었어요. Với cồn từ và tính từ xong bằng các nguyên âm khác, thực hiện 었었어요. Với đụng từ và tính từ bỏ có xong là 하다 thì áp dụng 했었어요
Bạn đang xem: Thì quá khứ trong tiếng hàn

Bảng phối kết hợp và ví dụ:

Gốc từ bỏ có kết thúc bằng nguyên âm ㅏhoặc ㅗ

Gốc từ kết thúc không bắt buộc là ㅏ hoặc ㅗ

Gốc từ có kết thúc là 하다

+았었어요

+었었어요

+했었요

Nguyên thể

Sau khi kết hợp

Nguyên thể

Sau khi kết hợp

가다

갔었어요

많다

많았었어요

사다

사었어요

싸다

쌌었어요

배우다

배웠어요

길다

길었었어요

읽다

읽었었어요

친절하다

친절했었요

일하다

일핬었어요

한가하다

한가했었요

*듣다

들었었어요

*어렵다

어려웠었요

*Bất quy tắc

So sánh giữa: 았/었어요 và았/었었어요

+았/었어요

+았/었었어요

Diễn tả đối chọi thuần hành động diễn ra trong vượt khứ hoặc hành động đã kết thúc nhưng vẫn gìn giữ đến bây giờ

Diễn ra hành động trong thừa khứ nhưng không thể liên quan mang đến bây giờ

민수 씨는 작년에 한국에 웠어요

- họ chỉ biết năm ngoái anh Minsu làm việc Hàn Quốc, còn hiện thời không biết sống nghỉ ngơi đâu

민수 씨는 작년에 한국에 웠었어요

- bọn họ thấy được anh Minsu đang đi vào Hàn Quốc biện pháp đây một năm và hiện giờ anh ấy không có ở Hàn.


*
*

Nhắn tin Facebook cho cái đó tôi


đái từ: N도: cũng

Ngữ pháp: Thì thừa khứ: A/V – 았/었어요

tiểu từ: N의 của

Ngữ pháp: Thì bây giờ A/V – (스)ㅂ니다

có tác dụng quen - 시간 : thời gian

tiểu từ: N이/가
Xem thêm: Những Lệnh Cs Go Dành Cho Người Mới Chơi, Tổng Hợp Các Lệnh Console Csgo Và Cách Thiết Lập

TÌM HIỂU VỀ TIẾNG HÀN

+ tè từ: N도: cũng

+ đái từ N에게/한테

+ tiểu từ N에서: ở, tại

+ tiểu từ: N에

+ tè từ: N의 của

+ tè từ: N을/를

+ đái từ: N이/가

+ Ngữ pháp A / V + 지 않다: không

+ Ngữ pháp: phủ định 안 A / V : không, fonts phải

+ Ngữ pháp: Thì thừa khứ ngừng A/V +았/었었어요 : đã, vẫn làm

+ Ngữ pháp AV 아/어요

+ Ngữ pháp: Thì tương lai V+(으)ㄹ 거에요: sẽ, định

+ Ngữ pháp: Thì vượt khứ: A/V – 았/었어요

+ Ngữ pháp: Thì hiện tại A/V – (스)ㅂ니다

+ có tác dụng quen - 시간 : Thời gian

+ có tác dụng quen - 수: Số

+ 있다: Có, ở

+ có tác dụng quen - 이다 Là

+ học tập tiếng nước hàn trên năng lượng điện thoại

+ phương thức học giờ Hàn học nhanh nhớ lâu

+ học tiếng Hàn cho những người mới bắt đầu


PHÂN LOẠI TỪ VỰNG

binhphap.vn!


Học tiếng KOREA

binhphap.vn - Web trường đoản cú học giờ đồng hồ Hàn Quốc trực tuyến. Liên Hệ góp ý.


Chuyên mục: Tin Tức