Vác quan tài nhảy múa

     

*

meme_goc

MEME
Vào năm 2020 khi dịch Covid đang cốt truyện phức tạp, vũ điệu khiêng thùng nổi lên như một hiện tượng trên toàn cố kỉnh giới.
meme_goc): "Vào năm 2020 lúc dịch Covid đang diễn biến phức tạp, vũ điệu khiêng thùng nổi lên như một hiện tượng bên trên toàn cố giới.". Coffin Dance.

3591 views|Coffin Dance - Music Falcon


*

chuvandat2k3

Chu_van_dat
chuvandat2k3): "Nhạc khiêng thùng