Wobble là gì

     

Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp cùng với English Vocabulary in Use tự binhphap.vn.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một giải pháp tự tín.
Bạn đang xem: Wobble là gì

khổng lồ shake or move from side to side in a way that shows a lack of balance, or to cause something to vày this:
The yy1 cko mice developed tremor, ataxia and head wobbling during first 2-3 weeks & progressively deteriorated lớn paralysis by the age of 2 months.
He wobbled; he sat on the fence; he was non-committal; he committed the abiding politicians" sin of failing lớn answer a simple question.
There have sầu been a few wobbles, và at some points it has not been entirely clear where the various parties have stood.
The voting shows an extraordinary amount of wobbling which, lớn say the least, is not quite creditable khổng lồ all parties.
If we show any sign of wobbling, it will sover entirely the wrong message: that we are not committed to lớn making the appropriate response.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu thị cách nhìn của những chỉnh sửa viên binhphap.vn binhphap.vn hoặc của binhphap.vn University Press tốt của các đơn vị cấp giấy phép.
*

to lớn put flour, sugar, etc. through a sieve sầu (= wire net shaped lượt thích a bowl) to break up large pieces

Về bài toán này


Xem thêm: Tổng Hợp Game Kinh Dị Pc, Console, 10 Game Kinh Dị Hay Nhất Mọi Thời Đại

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn binhphap.vn English binhphap.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message


Chuyên mục: Tin Tức